وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی رو به بهبود است

  • بازدید:1
  • تاریخ ثبت:2/3/2013


موسسه  تحصیلات عالی  رابعه بلخی سروی  را در قسمت بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی در ولسوالی های حصه اول و حصه دوم  بهسود راه اندازی کرد
این سروی که توسط بخش حمایت از فعالیت های مدنی   و تیم رضا کاران دانشگاه  انجام گردید، وضعیت  اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی را در دو ولسوالی حصه اول و حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک  تحت بررسی قرارداد.
یافته های این سروی نشان می دهد که در سالهای اخیر تغییرات اجتماعی مثبتی در میان زنان روستایی رونما شده است. زنان روستایی در شوراهای انکشافی که به حمایت مالی کشورها و موسسات بین المللی  تمویل و توسط دولت افغانستان  تحت نام "برنامه همبستگی ملی " تطبیق می گردد، حضور دارند. هرچند این حضور سمبولکی است اما در نوع خودش بی سابقه است. 
حضور زنان در دو انتخابات ریاست جمهووری و شورای ولایتی نیز در این دو ولسوالی گسترده بوده و با رضایت و  حمایت کامل اعضای مرد خانواده همراه بوده است.

برنامه های انکشافی حکومت و سازمانهای بین المللی  در بخش  صنایع دستی؛ خیاطی، پشم ریسی، فارم های کوچک زراعتی، زنبورداری ... به زنان فرصت داده است تا از لحاظ مالی سر پای خود شان بیاستد.
در بخش اموزش در مقایسه با سال 2001  تعداد بسیار بیشتری از دختر خانم ها به مکتب می روند و دیدگاه خانواده نسبت به اموزش  دختران شان در حال تغییر مثبت  است. 
خانم نسرین "نظری" مسول موسسه نوای صلح که فعالیت موسسه اش بیشتر در حمایت از زنان در ولایت میدان وردک متمرکز است می گوید: وضعیت فعلی زنان با ده سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست. زنان در روستاهای هزاره جات به بخشی  از حقوق  شان دست یافته است. اما این به هیچ وجه کافی نیست. اگر حمایت دولت و سازمانهای  بین المللی به همین شکل ادامه یابد، یقینا دختران ده سال بعد، کنشگران اجتماعی  بسیار فعال و موثر در  جامعه شان خواهد بود.
او  از بزرگان خانواده می خواهد تا از دختران شان قویا حمایت کند و در برخورد های شان بین فرزندان پسر و دختر اش تفاوت قایل نشوند.

گزارش از نسرین  نظری  و  ناجیه نظری
 


Lights

وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی رو به بهبود است

موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی سروی را در قسمت بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی در ولسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود راه اندازی کرد

Lights

ورکشاپ منع خشونت علیه زنان برگزار گردید

موسسه نوای صلح ورکشاپ سه روزه منع خشونت علیه زنان را در ولسوالی حصه دوم بهسود و لایت میدان وردک برگزار کرد.

به اشتراک گذاری