آمر ارتقای ظرفیت استادان معرفی گردید؛

امروز شنبه مورخ 11 ثور محترم محمدظاهر زارع رئیس پوهنتون رابعه بلخی اقای دکتر سید علی معلم زاده را به حیث عضو هیات علمی وآمر ارتقای ظرفیت استادان دانشگاه رابعه بلخی، معرفی کرد.

بیشتر...

آغاز به کار دیتابیس برای بخش آموزش آنلاین

اساتید و محصلین از طریق سیستم آنلاین میتوانند به آموزشهای سمستر خود پرداخته و خروجی مناسب را دریافت نمایند.

بیشتر...

آغاز به کار دوباره وبسایت

وبسایت دانشگاه رابعه بلخی به فعالیت ا آغاز نمود.

بیشتر...


اطلاعیه های جدید


ویدیوها


معرفی دانشگاه رابعه بلخی
معرفی سیستم تدریس آنلاین

فعالیت ها و فرصت ها

رابعه بلخی با ایجاد انگیزه، آموزش علمی و تحقیقاتی و فراهم سازی زمینه های مناسب برای دانشجویان و محققان با در نظر داشت معیارهای ملی و بین الملی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه میباشد