پیام ریاست دانشکده

پیام رئیس پوهنحی انجنیری

بسم الله الرحمن الرحیم

پوهنحی انجنیری پوهنتون رابعه بلخی، با پیشینه قدامت تأسیس این پوهنتون در عرصه‌ علم و فناوری فعالیت می‌نماید. این پوهنحی با جذب اعضای هیئت علمی توانمند، جوان، باانگیزه و خلاق سرگرم ارائه خدمات علمی برای جامعه است.

هیئت رهبری پوهنحی با شناسایی نیازهای کشور در عرصه انجنیری «برق» و «سیول»، به صورت پیگیر و متداوم روی رشد و ارتقای سطح دانش محصلان خویش کار می‌نماید.

همچنین تلاش جریان دارد تا با توسعه زیرساخت‌های پوهنحی و زمینه‌سازی بیشتر برای تحقیق و پژوهش و نیز فراهم‌آوری امکانات آموزشی مناسب‌تر، محیطی سرشار از نشاط علمی برای محصلان مساعد شود که حاصل آن تربیت افراد متخصص و کادرهای متعهد خواهد بود.

رهبری پوهنحی، ارتقا و حفظ اعتبار علمی، رعایت اخلاق و صداقت و امانتداری را نصب‌العین خود قرارداده و از پیشنهادهای خردمندانه اهالی علم و معرفت استقبال می‌نماید.

والسلام

محمد تقی فروغ

رئیس پوهنحی انجنیری پوهنتون رابعه بلخی

محمد تقی فروغ

رئیس دانشکده انجنیری

0767050106