ورکشاپ منع خشونت علیه زنان برگزار گردید

  • بازدید:1
  • تاریخ ثبت:2/6/2012


ورکشاپ منع خشونت علیه زنان برگزار گردید؛

موسسه نوای صلح  ورکشاپ سه روزه منع خشونت علیه زنان را در ولسوالی حصه دوم بهسود و لایت میدان وردک برگزار کرد.

در این ورکشاپ بیشتر از 60 خانم از ده قریه مربوط به ولسوالی بهسود اشتراک داشت.

خانم نسرین، خانم ناجیه و خانم نرگس از دست اندر کاران موسسه نوای صلح  که در عین زمان از همکاران رضا کار دانشگاه رابعه بلخی نیز می باشند، برگزاری این ورکشاپ را برای ارتقای سطح اگاهی زنان و کاهش خشونت علیه زنان مفید ارزیابی نمودند.

موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی متعهد است تا در قسمت رفع خشونت علیه زنان و اگاهی دهی برای انان، نقش موثر ایفا نمایند.


Lights

وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی رو به بهبود است

موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی سروی را در قسمت بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی در ولسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود راه اندازی کرد

Lights

ورکشاپ منع خشونت علیه زنان برگزار گردید

موسسه نوای صلح ورکشاپ سه روزه منع خشونت علیه زنان را در ولسوالی حصه دوم بهسود و لایت میدان وردک برگزار کرد.

به اشتراک گذاری