Managment

Higher Education Institution of Rabaa Balkhi has been established for the purpose of training human resources in the field of scientific and economic self-sufficiency of the Islamic Republic of Afghanistan


 • ساختار وتشکیلات

  آموزش در وضعیت کنونی از یک مقوله اجتماعی فراتر رفته و به یک مقوله توسعه تبدیل شده است. در جهان امروز انسان به عنوان عامل و هدف توسعه، نقش مؤثری در توسعه کشورها دارد. از این رو آموزش

  Read more
 • معاونیت ها

  دانشگاه رابعه بلخی به منظور تربیه نیروی انسانی ر راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است

  Read more
 • ریاست

  دانشگاه رابعه بلخی يكی از دانشگاه های خصوصی پيشگام در عرصه تحصيلات عالی در كشور است. مجوز فعالیت علمی دانشگاه کاتب در تاريخ 18/1/1387 طی مراسم رسمی .. .

  Read more
 • کتابخانه

  چشم انداز دانشگاه برای تحقق اهداف و كسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده برای سازمان وجود داشته باشد. به این تصویر روشن چشم انداز می گویند. چشم انداز جایگاهی است که به راحتی رقبا نمی توانند به آن دسترسی حاصل نمایند . چشم انداز آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب را برای سازمان مدنظر قرار می دهد و بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید بسوی آن حرکت کند. جایگاهی که دانشگاه کاتب قصد دارد :

  Read more
;